Kvalitetssäkring av OECD-studie om renovering av miljonprogrammet

Diarienummer 2014-01341
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Arkitekturskolan
Bidrag från Vinnova 67 580 kronor
Projektets löptid mars 2014 - juni 2014
Status Avslutat