Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage

Diarienummer 2014-00579
Koordinator CBI Betonginstitutet AB - CBI Betonginstitutet AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 8 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2014)

Syfte och mål

Att kvalitetssäkra systemlösningar för gröna tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage är den långsiktiga samhällsutmaning vi åtagit oss att försöka lösa i projektet. Gröna anläggningar blir nämligen mer och mer nödvändigt för en hållbar samhällsutveckling i staden där ekosystemtjänster får en allt viktigare roll i stadsplaneringen. Men det som saknas är specifikationer, riktlinjer, standarder, certifieringssystem och ett bättre samarbete mellan olika parter i arbetsprocessen. Vi har tagit fram verktyg för att avhjälpa detta i form av vägledning och handböcker.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i handböcker och vägledning som ska underlätta för beställare, projektörer och entreprenörer i olika delar av arbetsprocessen - från idé och planering till färdig installation, drift och underhåll. Förväntade effekter ska bli: säkrare och mer kompetenta beställare, bättre helhetssyn och samverkan mellan olika parter i arbetsprocessen. Resultaten kommer att användas och utvärderas i ett eventuellt Steg 3.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet har organiserats i sex arbetspaket som har behandlat och ansvarat för olika delar relaterade till: tätskikt, isolering och betong, växtbädd och vegetation, arbetsprocessen, samt standarder riktlinjer och certifiering. Som fallstudier ingår ett antal utvalda byggprojekt och anläggningar. Dessa är Hornslandet, Hagastaden och Sergels torg i Stockholm samt Greenhouse i Malmö. Arbetet har fokuserat på helhetslösningar i samverkan mellan olika parter och aktörer.

Externa länkar

Gröna Tak Webbsida innehåller information om projektet. Här finns även de dokument som ingår i projektets slutredovisning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.