Kvalitetssäkrade system för skyddsbeläggning på utsatta ytor av betong i biologiska behandlingsanläggningar

Diarienummer 2013-03214
Koordinator CBI Betonginstitutet AB - CBI Betonginstitutet AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Projektets huvudsakliga syfte och mål var att få till stånd minst en provläggning/fältförsök vid lämplig biologisk behandlingsanläggning där tillverkare /entreprenörer skulle stå för material- och utläggningskostnader. Detta har uppfyllts genom en provläggning som utförts i augusti 2015 vid Tekniska verkens biogasanläggning i Linköping.

Resultat och förväntade effekter

Provläggningen genomfördes på en mellanlagringsplatta av betong som ständigt utsätts för lakvatten från kemiskt aggressivt matavfall. Plattan är totalt 160 kvadratmeter och har nu försetts med två olika typer av skyddsbeläggningssystem, ett härdplastbaserat och ett bitumenbaserat. Anläggningsägaren har genom projektet fått en totalrenovering av den aktuella anläggningsplattan som kommer följas upp i samarbete med dem och aktuella materialtillverkare/ entreprenörer. Provläggningen har dokumenterats i en rapport (se bilaga).

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en rad besök vid olika anläggningar för att hitta lämpligt provläggningsobjekt. Detta tog längre tid än beräknat. Själva provläggningen genomfördes under en vecka i augusti 2015 med fantastiska insatser och perfekt timing. Lakvattnet analyserades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.