Kursprogram för projektledare inom FFI-programmet

Diarienummer 2014-06087
Koordinator Swerea IVF AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Vill alla typer av projekt krävs det att det finns någon typ av projektledning för att arbetet på ett effektiv sätt skall fungera. I grund och botten kan den projektledningsmetodik som användas av ex. de stora fordonsföretagen användas för F&U, men det finns vissa delar i arbetet som kanske inte är unikt men som ställer stora krav på en F&U-projektledare. Vid forskningsutövande inom FFI-programmet har de tre aktörerna industri, akademi och finansiär upplever att det finns utvecklingsmöjligheter kopplat till själva projektledningen.

Resultat och förväntade effekter

En kursstruktur är framtagen med 11 st kursmoment (moment 0-10) Momenten följer ett FFI projekts flöde Utbildningsinsatsen kan delas i två block Del 1 Innovationssystemet samt flödet t.o.m. inlämnad projektansökan Del 2 Projektledning från beslutsmeddelande t.o.m. slutrapport

Upplägg och genomförande

Utbildningsmaterial per moment är utvecklat av sju områdes-sakkunniga Materialet har testats i två steg: Samtliga 11 moment under en pilotdag med 2-4 deltagare/moment Momenten i Del 2 i form av en studiedag med helt nya elever

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.