Kunskapspaketering och spridning av innovationsupphandling

Diarienummer 2016-03258
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Medicinsk Teknik
Bidrag från Vinnova 975 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att tillgängligöra och sprida de erfarenheter och den kunskap som genereras under förstudiearbete inför innovationsupphandling vid Karolinska Universitetssjukhuset. Målet är att ge beställande organisationer konkreta och beprövade verktyg samt relevant kunskap för att praktiskt och på ett effektivt sätt kunna genomföra en förstudie. Detta gjordes genom att ta fram en metodbok " Innovationsupphandling - Förutsättningar och praktiskt genomförande av förstudie inför innovationsupphandling".

Resultat och förväntade effekter

Projektet har som förväntat resulterat i en metodbok i förstudiearbete vid innovationsupphandling, samt levererat kunskapspaket till Upphandlingsmyndigheten för vidare spridning. Boken kommer att lanseras på konferensen Offentliga rummet i slutet av maj och ett digitalt processtöd kommer att presenteras under 2017. Metodboken förväntas leda till att fler beställande organisationer har den kunskap och de verktyg som behövs för att genomföra innovationsupphandling. Förväntade effekter och spridning av kunskaps- och erfarenhetspaken uppstår först efter publicering.

Upplägg och genomförande

Projektleveranserna bygger på den innovationsupphandlingsmetodik som skapades inom försörjningsprogrammet av medicinsk teknik till NKS och som förfinades, detaljerades och justerades under förstudien för att försörja ny- och ombyggnation vid Karolinska Huddinge. Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten anordnade Karolinska frukostverkstäder där innovationsupphandlingsmetodik diskuterades, testades och utvärderades. Resultatet från verkstäderna inkluderades i såväl metodboken som i leveranserna till Upphandlingsmyndigheten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.