Kunskapsförmedlingen 2.0

Diarienummer 2011-04098
Koordinator com-onweb International AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet Kunskapsförmedlingen 2.0 var att efter 10 års drift i version 1.0, utveckla en ny webbplats åt Kunskapsförmedlingen och Kunskapsturnén. Kunskapsturnén och Kunskapsförmedlingen drivs av svenska forskningsfinansiärer och forskarrepresentanter inom området produktframtagning.

Resultat och förväntade effekter

Den nya webbplatsen är utvecklad och i drift enligt godkänd tidplan.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts enligt godkänd projektplan och har styrts av Kunskapsförmedlingens ledningsgrupp.

Externa länkar

www.kunskapsformedlingen.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.