Kunskap i rätt förpackning- samverkansforum för ökad materialåtervinning av plast- och pappersförpackningar

Diarienummer 2017-03215
Koordinator PACKBRIDGE AB (SVB)
Bidrag från Vinnova 239 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utredningar och enklare tester

Syfte och mål

Projektets syfte är att bidra till att göra förpackningar av plast och papper mer cirkulära genom att skapa ett samverkansforum med innehåll som berör alla parter i förpackningsvärdekedjan. Detta ska uppnås via ökad kunskap och förståelse hos alla aktörer om hur strukturerna ser ut idag, för att kunna identifiera innovativa förbättringsförslag. Kunskapen ska bäras vidare i förpackningsklustret Packbridge vars nätverk samlar hela förpackningsvärdekedjan.

Förväntade effekter och resultat

Forumet ska leda till: kunskapsutbyte mellan aktörerna, ökad samverkan, diskussioner med ”högt i tak”, möjlighet att knyta kontakter, och inte minst till att identifiera innovativa förbättringsförslag som kan utvecklas vidare med hjälp av samarbete mellan forumets aktörer. Med aktörerna i värdekedjan menas producenter och fyllare, insamlingsaktörer, samt sorterings- och materialåtervinningsaktörer, av pappers- och plastförpackningar.

Planerat upplägg och genomförande

Fyra träffar kommer att anordnas inom projekttiden för att öka förståelsen för hinder och utmaningar som respektive aktör i pappers- och plastförpackningars värdekedja står inför. På varje träff identifiera innovativa lösningsförslag för att göra pappers- och plastförpackningar mer cirkulära genom att dra nytta av kunskapsutbytet i projektet, samt identifiera hur aktörer i värdekedjan kan arbeta tillsammans för att nå dessa gemensamma mål.

Externa länkar

Project activity information

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.