Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kunskap i rätt förpackning- samverkansforum för ökad materialåtervinning av plast- och pappersförpackningar

Diarienummer
Koordinator PACKBRIDGE AB (SVB)
Bidrag från Vinnova 215 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi

Syfte och mål

Syftet med projektet, att bidra till ökad materialåtervinning av plast-och pappersförpackningar genom att skapa ett samverkansforum, uppfylldes. Kunskapsutbyte skedde främst genom att: - öka sakkunskapen om hur plast- och pappersförpackningar tillverkas, fylls och materialåtervinns. - skapa en återkommande kontaktyta med aktörer som tidigare inte har kommunicerat i hög utsträckning. - ordna studiebesök för att öka den praktiska förståelsen. - ge tillfälle att diskutera sakfrågor, oklarheter samt möjliga lösningar och samarbetsformer.

Resultat och förväntade effekter

Fyra träffar med olika tema hölls inom forumet: på Flextrus i Lund, Fiskeby Board i Norrköping, Swerec i Lanna samt Sysav i Malmö. Deltagarna uttryckte önskan om att forumet ska drivas vidare. Under den sista träffen sammanfattades identifierade utmaningar för varje aktör i värdekedjan och det hölls en workshop med syfte att ta fram konkreta lösningsförslag, förslag på fortsatta aktiviteter och projekt som kan drivas vidare inom forumet. Under hösten kommer det med hjälp av forumets deltagare undersökas i detalj hur förslagen bäst tas vidare.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes med hjälp av fyra träffar: Träff 1: Tillverkning av plast- och pappersförpackningar När och var: 2018-02-06, Flextrus i Lund. Träff 2: Insamling och materialåtervinning av pappersförpackningar När och var: 2018-04-25, Fiskeby Board i Norrköping. Träff 3: Insamling och materialåtervinning av plastförpackningar När och var: 2018-06-19, Swerec i Lanna. Träff 4: Avslutande träff När och var: 2018-08-23, Sysav i Malmö. Samtliga träffar innehöll en sakkunskapshöjande del och en del fylld med diskussioner och fördjupning i olika frågeställningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2017

Diarienummer 2017-03215

Statistik för sidan