Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kronofogdens personliga tränare för ekonomiskt självbestämmande (AI chatbot)

Diarienummer
Koordinator KRONOFOGDEMYNDIGHETEN - Kronofogdemyndigheten, Sundbyberg
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Utveckla och testa en social innovation - steg 1 2019

Viktiga resultat som projektet gav

Den psykiska ohälsan bland unga ökar. Skuldsättning i låg ålder kan ha en kraftig inverkan på livskvalitet och vilka val man gör senare i livet. Kronofogden vill stärka sitt innovationsarbete på det förebyggande området och nå målgruppen där de befinner sig. En chatbot med artificiell intelligens för Facebook Messenger är ett inledande steg i att undersöka om målgruppens beteende kan påverkas positivt.

Långsiktiga effekter som förväntas

En prototyp av Kronofogdens chatbot ”PT för din ekonomi” testades anonymt under sommaren via Facebookgruppen Aktarr. Målet var att ca 50 personer skulle testa den, uppleva den enkel att använda och att konversation via chatbot accepteras av målgruppen. Testet följdes upp med djupintervjuer med målgruppen för att förstå problem, behov och drivkrafter. Analys av prototyp-testen visar att målet med ca 50 personer som testare nåddes. Djupintervjuerna visar att användarna uppskattar tekniken och coachande konversationer.

Upplägg och genomförande

Arbetet utfördes med agila metoder genom två sprintar. Den första sprinten utgick från metoder baserade på Lean UX och prototypframtagning. Sprint 2 byggde på metoden Design thinking där vi arbetade med målgruppens behov och drivkrafter genom djupintervjuer med målgruppen. Efter den första sprinten testades prototypen med det arabisk-talande nätverket Aktarr för att bekräfta om målgruppen gick att nå via Facebook Messenger. Val av upplägg och genomförande var effektivt för att uppnå snabbt resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2019

Diarienummer 2019-01600

Statistik för sidan