Kostnadseffektivare vård med surface mikrodialysis

Diarienummer 2013-01077
Koordinator Umeå Biotech Incubator AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att tekniskt och kommersiellt förbereda Onzurf probe för en marknadsintroduktion. Onzurf probe kan idag användas inom preklinisk och klinisk forskning, för klinisk bruk behöver den CE-märkas. Målet med projektet var att få klinisk acceptans för att kunna nå ut till intensivvårdsavdelningar. Vi har fått mycket bra respons från läkare då vi genomfört behovsanalysen och vi känner att vi har goda möjligheter att introducera Onzurf probe inom sjukvården.

Resultat och förväntade effekter

Vi har fått ett bra resultat från den behovsanalys/intervjuer med läkare som vi har genomfört. Det har hjälpt oss att identifiera den första målmarknaden till kolorektalcancerkirurgi och skapat många värdefulla kontakter för framtida studier och försäljning. Vi har fått fina resultat från de prekliniska studierna som vi har genomfört. I studierna har vi visat att produkten kan detektera ischemi i tunntarmen och magsäcken. Dessa prekliniska resultat har varit viktiga att kunna presentera och diskutera när vi har träffat och intervjuat läkare.

Upplägg och genomförande

Vi har jobbat ihop med konsulter och haft tydliga mål med aktiviteterna, vilket har fungerat mycket bra. Vi har följt tidsplanen bra förutom den sista delen gällande genomförande av den första kliniska studien. Här har arbetet med att söka tillstånd hos läkemedelsverket (LMV) tagit längre tid än väntat eftersom vissa delar från CE-märkningen behöver vara påbörjade och ingå i ansökan till LMV.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.