Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kostnadseffektiva teknologier för nanostrukturering av formsprutningsformsytor

Diarienummer
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

I denna förstudie har NILT Sweden, RISE Acreo och Institutionen för ingenjörsvetenskap vid Uppsala universitet utforskat möjliga tekniker för kostnadseffektiv överföring av mönster med mikro- och nanometerupplösning till stålformytor. Stålformarna ska användas för högvolymstillverkning av funktionaliserade plastdelar genom produktionsmetoder såsom formsprutning. Syftet var att identifiera minst en lovande etsningsmetod och att utveckla en kort färdplan för framtida produktion. Detta mål har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Under projektet har flera olika etsningsmetoder och material utvärderats och testats. Baserat på dessa test har flera lovande metoder identifierats och en plan för vidareutveckling har upprättats. Nästa steg är att identifiera nya projekt (med offentlig eller privat finansiering) där processerna kan vidareutvecklas. Projektet förväntas ge en positiv inverkan på NILTs kommersiella verksamhet inom det närmaste året.

Upplägg och genomförande

Projektets pågick under 7,5 månader med en total budget på 450.000 kronor. Arbetet har delats in i fyra arbetspaket med inriktning på granskning av state-of-the-art, identifiering av material och substratformat, tillverkning av prover och test av etsningsmetoder. Samtliga projektparter har deltagit aktivt i projektet genom att dela prover och know-how och återkommande Skype-möten har säkerställt ett effektivt samarbete mellan parterna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2017

Diarienummer 2017-05044

Statistik för sidan