Kostnadseffektiv tillverkning av peptid-läkemedel

Diarienummer 2016-01304
Koordinator CHEMNOTIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Målsättningen med projektet var att utveckla ett mjukvaruverktyg som stödjer design av nya effektiva syntesstrategier till proteinläkemedel, samt att få en bättre förståelse för marknader och aktörer. Projektet har gått mycket bra: en databas med information om relevanta metoder för kemisk syntes av proteiner har byggts, och en prototyp av mjukvaran har tagits fram som utför en avancerad analys och genererar förslag på lämpliga fragment. Diskussioner med konsulter och akademiska forskare har gett oss värdefulla kunskaper om marknaden, och även lett till ett påbörjat samarbete.

Resultat och förväntade effekter

Den utvecklade prototypen möjliggör identifiering av lämpliga strategier för kemisk syntes av proteiner. Mjukvaran gör en bred vetenskapligt baserad analys som underlättar för ett manuellt efterarbete där användaren inte behöver kunna några detaljer om de kemiska reglerna. Samtidigt har vi identifierat ytterligare faktorer som är viktiga för en detaljerad prioritering av de olika lösningarna. Ett flertal proteinstrukturer i spannet 166-578 aminosyror har identifierats, som är tänkbara pilotfall när verktyget ska testas i praktiken.

Upplägg och genomförande

Det planerade upplägget har gått bra att genomföra. Databasen med information om kemisk syntes av proteiner innehåller ett flertal speciellt viktiga metoder, och kan i fortsättningen kontinuerligt bli uppdaterad. En viktig ledstjärna under programmeringsarbetet och utvecklingen av algoritmer har varit att göra detta på ett sätt som säkrar en långsiktig utveckling, varför snabba men suboptimala lösningar har valts bort. En mjukvara dör om den inte uppdateras regelbundet, och vi har försökt att tänka på det behovet redan innan de olika enheterna har byggts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.