Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kostnadseffektiv övervakning av kustmiljöer med hjälp av drönare

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för Marina Vetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

The purpose of the project has been achieved. A new method to use drones for coastal mapping was explored, showing that drones are a cost-efficient tool for mapping coastal shallow areas. Using drone images, it was possible to identify shallow aquatic species such as eelgrass (Zostera marina), Ruppia maritima, macroalgae, etc. This method can be used for regular monitoring of coastal bays to identify environmental impacts caused by human activities or climate change.

Resultat och förväntade effekter

The coastal maps generated with drone images had an accuracy of 82%, while the accuracy of of satellite images from Sentinel-2 had an average accuracy of 63%. The satellite accuracy varied per locations (55-80%) while drone accuracy was similar in all locations. Using pre-programmed automated drone flights to collected images was fast, (average 16min/site), whereas image processing and classification was more time consuming (3h/site), but this will improve as the technique develops.

Upplägg och genomförande

The new method using small, inexpensive drones to obtain high-resolution aerial images (3-5 cm per pixel) showed very promising results. For mapping and monitoring of small-scale changes in areal distribution of vegetation within sites, a combination of remote sensing with drones and drop-video is recommended while for monitoring of large-scale changes in whole regions, satellite image analysis is recommended. Using the results from the small-scale monitoring with drones and the satellite images could improve the accuracy of the large-scale monitoring.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2018

Diarienummer 2018-01745

Statistik för sidan