Kostnadseffektiv övervakning av kustmiljöer med hjälp av drönare

Diarienummer 2018-01745
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för Marina Vetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla en innovativ och kostnadseffektiv prototyp av drönare för att kunna avvändas till kartläggning och uppföljning av kustnära undervattensmiljöer. Syftet är att med hjälp av drönare förbättra förvaltningen av undervattensmiljöer i Sverige och därigenom även fullfölja både nationella mål och EU-direktiv. Kartläggningssystemet med drönare kombinerar både luftburen drönare och undervattensdrönare för insamling av data.

Förväntade effekter och resultat

Det kustnära kartläggningssystemet med drönare kommer att förse förvaltare med: - Ett billigt verktyg för kartläggning och uppföljning av kustnära undervattensmiljöer. - Information om miljön som tidigare inte var tillgänglig. - Flexibilitet i datainsamling under specifika tider på året. - Uppdaterade och pålitliga kartor över kustnära habitat som möjliggör en adaptiv förvaltning baserat på kunskap. - Tidsserier med uppföljningsdata användbar för att kvantifiera naturlig variation, mänsklig påverkan, bevarande och restaurering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är utvecklat av forskare vid Göteborgs universitet och förvaltare för Kosterhavets nationalpark (Länsstyrelsen i Västra Götalands län). Vi kommer att utveckla: 1. Kartografisk tekning för kartläggning av undervattensmiljöer. 2. Teknik för kartläggning med luftburen drönare och verifiering av undervattensmiljöer. 3. Kartografisk bearbetning av drönarbilder för undervattensmiljöer. En manual riktad till förvaltare för kartläggning av kustnära undervattensmiljöer med drönare kommer att publiceras i Länsstyrelsens rapportserie.

Externa länkar

www.eduardoinfantes.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.