Kostnadseffektiv elkraft från spillvärme

Diarienummer 2015-01939
Koordinator AGAINITY AB
Bidrag från Vinnova 454 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - juli 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation Projects in Enterprises

Syfte och mål

En god bild över kunderna på de två studerade marknaderna har erhållits och legat till grund för företagets marknads- och utvecklingsstrategi för den svenska marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till anpassade produkterbjudanden som arbetats fram tillsammans med marknadens potentiella kunder samt intressenter såsom myndigheter och branschorganisationer. Projektet ledde även fram till en tidigare oidentifierad marknad som visat sig vara mycket intressant. Under projektets gång gjordes en nyanställning och kontakter skapades för ytterligare en. Drygt 180 aktörer har kontaktats.

Upplägg och genomförande

Projektplanen har legat till grund för genomförandet. Resurser har särskilt lagts på samtal och besök hos kunder för att öka förståelsen för marknadens behov och därigenom anpassa produkterbjudandet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.