Korrelering av bildsekvenser med 3D kartdata för positionering i flygande tillämpningar, Extramedel -14

Diarienummer 2013-05243
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat