KOREA EUREKA DAY 2014 - AMBIGUA MEDITO AB

Diarienummer 2014-02583
Koordinator Ambigua medito AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid maj 2014 - maj 2014
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015