KOPitization

Diarienummer 2016-03405
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 287 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2016

Syfte och mål

Projektet var en förstudie för att utveckla en projektansökan för ett treårigt forskningsprojekt. Syftet var att formera ett projekt med fokus på en industrigenerisk plattform som tar sin utgångspunkt i verksamhetens flöden för att skapa affärsnytta. Plattformen ska sedan kunna ge stöd för att utveckla ett beslutsstöd med tvärindustriellt perspektiv för att identifiera lämplig grad av automatisering och digitalisering av beslut inom flödesbaserad planering och styrning.

Resultat och förväntade effekter

Målet var att utveckla en ansökan och ett konsortium för ett treårigt forskningsprojekt. Projektbeskrivningen är till större delen klar vilket är ett viktigt resultat och den viktigaste effekten är att ett nytt konsortium etablerats som med akademisk såväl som industriell bredd står vät rustad att bedriva samproduktionsbaserad forskning med inriktning mot automatisering av planeringsprocesser genom användning av digitalisering.

Upplägg och genomförande

Förstudien genomfördes i samverkan mellan Linköpings universitet och företaget Optilon AB och ambitionen var att involvera fler företag. Konsortiet har pga vald inriktning behövt breddas till att även omfatta akademisk kompetens inom maskininlärning/AI. Ansatsen med fyra workshops har varit bra men förstudiens inriktning har inneburit att personer med mer övergripande ansvar på större företag varit målgrupp vilket resulterat i mer tidskrävande processer för att rekrytera företag till konsortiet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.