Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Koordinering av forskning inom additiv tillverkning av metall

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Additiv tillverkning av metall är ett snabbt växande område med stor potential för industrialisering. Dock krävs mycket forskning inom många olika forskningsområden, vilket har identifierats i projektet RAMP-UP. Utmaningarna och behoven har prioriterats i en färdplan och syftet med detta projekt var att underlätta koordineringen av verkställandet av färdplanen. Målet med projektet var att genom ökad koordinering av forskning bidra till en snabb industrialisering av additiv tillverkning av metall.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet blev: - en bild av nuläget för forskningssatsningar och resurser inom området AM-metall, - en ökad koordinering av framtida forskningssatsningar i enlighet med färdplanen och - ett förslag på hur effekterna av genomförandet kan mätas. Att industrialiseringen av AM metall nu har börjat ta ordentlig fart är tydligt. Från 2015 till 2018 skedde en tredubbling av antalet företag som arbetar med AM metall och totalt uppskattas att drygt 400 personer jobbar med det inom industrin. Dock kan de företag som implementerat det i produktion fortfarande räknas på en hand.

Upplägg och genomförande

Projektet delades upp i tre arbetspaket: AP1 Kartläggning av nationella forskningssatsningar och resurser inom AM-metall AP2 Verkställande av färdplan AP3 Följa effekter av genomförandet av färdplanen Arbetspaketen var oberoende av varandra och löpte parallellt under projektet. Upplägget och genomförandet fungerade bra genom tätt samarbete och veckovisa pulsmöten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2017

Diarienummer 2017-05135

Statistik för sidan