Koordinering av forskning inom additiv tillverkning av metall

Diarienummer 2017-05135
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet ska kartlägga samt underlätta koordinering av den svenska forskningen inom additiv tillverkning av metall (AM-metall) i syfte att främja en snabb industrialisering av området. Koordineringen bygger på upprätthållande och implementering av en väl förankrad färdplan samt uppföljning av genomförandet och dess effekter. Målet med projektet är att genom ökad koordinering av forskning bidra till en snabbare industrialisering av additiv tillverkning av metall.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet kommer att bli: - en bild av nuläget vad gäller forskningssatsningar och resurser inom området AM-metall. - en ökad koordinering av framtida forskningssatsningar i enlighet med färdplanen. - ett förslag på hur effekterna av genomförandet kan mätas. Effekten förväntas bli ökad snabbhet i industrialiseringen av additiv tillverkning av metalliska material i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att delas upp i tre arbetspaket: AP1 - Kartläggning av nationella forskningssatsningar och resurser inom AM-metall AP2 - Verkställande av färdplan AP3 - Metodik för att följa effekter av färdplanens genomförande Arbetspaketen är oberoende av varandra och kommer att kunna löpa parallellt under projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.