Konvertering av livscykeldata till internationell standard

Diarienummer 2012-01671
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Centrum för produktrelaterad miljöanalys
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

En ´översättningsfunktion från SPINE till ILCD format´ finns nu tillgänglig på CPM LCA Database Varje LCI dataset tilldelas en länk till ILCD översättningen. Mappningsrapporten ´Mapping of CPM LCA database SPINE format to ILCD data format´ finns nu tillgänglig på CPMs hemsida - http://lifecyclecenter.se/publications/

Resultat och förväntade effekter

översättningen från SPINE innebär explicit att data är mer lättillgänglig då flera databaser och mjukvaror kan hantera ILCD formatet. Kontakt har tagits med ILCD LCA Data Network för att möjligöra vidare spridning via EC-JRC. Diskussioner förs även med utvecklaren av openLCA (open source och freeware) för tillgängligöra CPM LCA data som ett paket till OpenLCA. Under 2012 har projekt startats med uttalat syfte att leverera data till CPM LCA Database. Kompetensen om LCA data formatet har ökat då projektet har krävt en detaljstudie av ILCD formatet i sig och regelverket kring detta.

Upplägg och genomförande

Upplägget av projektet har till stor del följt planen. Slutförande av implementeringen och slutjustering av mappningsrapporten har dröjt främst pga underskattande av ILCD formatets komplexitet. Resultaten är uppnådda och funktionaliteten testad.

Externa länkar

CPM LCA Database Tivander J, 2013, Mapping of CPM LCA database SPINE format to ILCD data format - CPM report 2013:1 Videoklipp - kort presentation om projektet och dess resultat

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.