Konversationsprojektet

Diarienummer 2014-04888
Koordinator Tankeapoteket AB - SSE Business Lab
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har utvecklat verktyg i samarbete med relevanta aktörer inom akademi och näringsliv som syftar till att motverka problem som uppstår i organisatoriska mellanrum, främja mer insiktsfulla, empatiska och givande interaktioner mellan människor samt inspirera till mer innovativa och konkurrenskraftiga organisationer. Vi har erbjudit organisationer möjligheten att ta del av tvärvetenskapliga workshops med målet att utmana stereotyper och möjliggöra för mer nyanserade perspektiv.

Resultat och förväntade effekter

Marknadsacceptansen har varit oväntat positiv och vi har genomfört lyckade interventioner inom organisationer såsom Fotografiska, SEB, IFL, Handelshögskolan, Babygruppen och Tillväxtverket. Våra insatser har visat sig öka sammanhållning och engagemang i gruppen samt inspirera till en mer innovativ inställning till arbetet.

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat iterativt under hela projektet genom att undersöka behov inom organisationer, utveckla prototyper som svarar till dessa behov och sedan direkt testa verktygen i en verklig miljö. Genom att arbeta på detta sätt har vi möjliggjort för direkt feedback på det arbete vi utfört vilket gjort det möjligt för oss att testa, utveckla och implementera en mängd olika interventioner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.