Kontrollerad separations- och uppgraderingsprocesser av hemicellulosa från ved

Diarienummer 2013-05490
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 1 131 000 kronor
Projektets löptid februari 2014 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

COSEPA-projektets mål är att producera hemicellulosa från björk. Detta har skett med hjälp av autohydrolys på björkflis. Med hjälp av ultrafiltrering har autohydrolysatet har därefter separerats i from av hög- och lågmolekylära strömmar. Den högmolekylära strömmen har använts till syrgasbarriärer och från den lågmolekylära har maleinsyra och 2,3-butandiol framställts. En teknoekonomisk analys av dessa processer har även gjorts inom projektet.

Resultat och förväntade effekter

Olika processförhållanden har undersökts för autohydrolys av björkflis och ultrafiltrering av autohydrolysatet för att optimera utbytet i hydrolysen med avseende på högmolekylär hemicellulosa och flux i ultrafiltreringen. Temperaturens, upphålltidens och val av membran inverkan på den kombinerade processen har undersökts. Barriärfilmer har producerats från den högmolekylära hemicellulosan och dess egenskaper har utvärderats och jämförts med andra barriärfilmer.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete mellan Innventia, Xylophane, Villmanstrand tekniska universitet (LUT), UPM, Thünen Institut (TI) och Napier University. Innventia har tillsammans med LUT producerat autohydrolysat från björkflis under olika betingelser. Därefter har hydrolysatet separerats med UF till två fraktioner vid olika processförhållanden. Från den högmolekylära strömmen har syrgasbarriärer tagits fram av Xylophane medan TI har använt den lågmolekylära strömmen för att producera bulkkemikalier.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.