Kontorsanpassad pulver- och laserbaserad 3D-skrivare för höghållfasthetsutskrifter

Diarienummer 2015-01689
Koordinator WEMATTER AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Målet och syftet med projektet var att skala upp maskinen med möjlighet till större 3D-utskrifter och dessutom integrera ett pulverhanteringssystem i maskinen. Dessutom har mer detaljerade krav vuxit fram från kunderna och dessa har kunnat specificeras och adresseras mer i detalj. Wematter har under perioden byggt upp en stark teknisk och kommersiell plattform för vidare expansion.

Resultat och förväntade effekter

Projektet visar att det finns ett stort intresse och en stor potential av att kunna erbjuda en pulverbaserad 3D-skrivare för kontorsmiljö. Projektet har varit ett viktigt steg för att komma närmare tillverkande kunder och mekanikkonsulter som vill kunna producera prototyper och färdiga detaljer i kontorsmiljö. Detta skapar grunden för att kunna skala upp och nå fler kunder.

Upplägg och genomförande

En tät kontakt har förts med kunder och konsulter har tagits in för att lösa specifika tekniska utmaningar och dessutom har konsulter tagits in för IPR-frågor som har resulterat i en tydlig IPR-strategi. Wematter har genomfört leveranser av 3D-utskrifter, byggnation av 3D-skrivare och verifiering av kundbehov.

Externa länkar

En webbsida dedikerad for projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.