Kontoret utan kontor - Framtidens organisation som virtuell och fysisk kommunikation och ledarskap

Diarienummer 2013-02541
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (SSE) INSTITUTE FOR RESEAR - Stockholm School of Economics Institute for Research
Bidrag från Vinnova 480 671 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2013-01425-en

Syfte och mål

Syftet var att studera effekterna av de nyskapande aktivitetsbaserade arbetsplatserna, i syfte att skapa kunskap om ledarskap och kommunikation i organisationer som är både fysiskt och virtuellt organiserade. Detta har gjorts. Då stod klart hur viktigt det är att studera dessa aktivitetsbaserade arbetsplatserna i sig. Uppfyllelsen är därför ett designat forskningsprojekt bestående av ett team av nio handplockade forskare med olika vetenskaplig expertis på olika aspekter av denna typ av arbetsplatser.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektets steg 1 är att det framgått hur tydlig bristen är på vetenskaplig kunskap kring aktivitetsbaserade arbetsplatser är, och i samverkan med projektets företagspartners har det framgått att det finns ett stort behov av kunskap från flera olika områden för att kunna stötta arbetet med att utveckla dessa arbetsplatser. Arbetet i steg 1 har blivit ett utökat projekt med fler forskare; fler företagspartners och samverkanspartners. Det praktiska resultatet av forskningsprojektet är en större ansökan till Vinnovas utlysning Innovativ Organisering.

Upplägg och genomförande

I projektet har genomförts: -Kartläggning av befintlig forskning kring aktivitetsbaserade arbetsplatser -Kontakter och intervjuer med företag och organisationer som infört eller planerar att införa aktivitetsbaserade arbetsplatser. -Sökning och kontakter med forskare som är experter på områden som rör aktivitetsbaserade arbetsplatser. Detta har resulterat i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med nio forskare, tre företag och en handfull samarbetspartners.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.