Konsumentbaserade evalueringscentra för tvätt- och diskmedel - ett fossilfritt Sverige

Diarienummer 2017-03869
Koordinator CARINA GOODBRAND AB - Goodbrand
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet är att globalt introducera en ny B2B tjänst för att evaluera rengöringseffekten hos tvätt- och diskmedel. Dagens evalueringsmetoder återspeglar ingen konsumentrelevans. Användningen av en verklig konsumentmiljö för evaluering av tvätt- och diskmedel kommer att möjliggöra en förändring av denna stora marknad till fossilfria, mildare formuleringar samt spara energi genom att tvätta vid lägre temperaturer. Målet är att förbättra affärsplanen enligt de förslag som har inlämnats av bland annat Vinnova och andra intressenter för att möjliggöra privat riskkapital.

Förväntade effekter och resultat

Efter ett år har finansiering för det första kommersiella utvärderingscentret i Sverige säkrats och är igång. Det kommer fortfarande att ha några inledande kostnader / investeringsbehov, vinsten är negativ och två personer arbetar heltid. PR och marknadsföring kommer att startas för att göra den känd i Sverige men också att börja med informationskampanj i andra utvalda länder. De första resultaten kommer redan att visas, vilket indikerar möjligheterna att gå fossilfritt, använda mildare formuleringar och tvätta vid lägre temperaturer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektplanering och genomförandeplan för nästa projektfas. Organisera, sätta in deadlines, arrangera möten och rapportera. Säkra behov och användare, en workshop planeras plus undersökningar för kommande användare. Organisera konstellationen av involverade aktörer i värdekedjan, användarna av evalueringscentret. Evalueringscentralens marknadssituation och potential. Beräkna kvantitativt marknadssituationen. Antal potentiella användare globalt, möjliga tjänster som erbjuds, kostnad per tjänster, unika parametrar som kan erbjudas och marknadsföras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.