Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Konsumentbaserade evalueringscentra för tvätt- och diskmedel - ett fossilfritt Sverige

Diarienummer
Koordinator CARINA GOODBRAND AB - Goodbrand
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Fas 1 har undersökt möjligheten att introducera kommersiella konsumentbaserade evalueringscentra för tvätt- och diskmedel i Sverige och globalt. Det framgår att det finns ett stort behov av att ersätta de fossilbaserade komponenterna med förnyelsebara. Kunder efterfrågar hur de skall kunna göra denna förändring. Fas 1 har visat på intresse från kunder samt på den tekniska och ekonomiska potentialen. Miljöberäkningar visar att det finns stora klimatpåverkande förbättringar att göra då tvätt- och diskmedel utgör stora produktkategorier för fossilbaserade komponenter.

Resultat och förväntade effekter

Intresset från kunderna visar på en efterfrågan av denna nya tjänst. Kunderna finns i Sverige samt internationellt vilket möjliggör en global kommersialisering. Kundernas behov är att kunna ersätta de fossilbaserade komponenterna med förnyelsebara alternativ inom rimliga ekonomiska ramar. Innovationen öppnar upp för omformuleringar av tvätt- och diskmedel, skapar ett ekonomiskt utrymme för förnyelsebara alternativ. Fas 1 har visat på de ekonomiska förutsättningarna. Genom att prissätta tjänsterna som dagens tekniska metoder, finns förutsättningar till en god ekonomi.

Upplägg och genomförande

Fas 1 har genomförts enligt plan. Störst fokus under projektet har varit mot kunderna. Att förstå och säkerställa deras behov och efterfrågan. Diskussionerna har varit fokuserade mot hållbarhet och ekonomi. Diskussionerna har visat på att innovationen öppnar upp för omformuleringar, vilket genererar ett ekonomiskt utrymme för att kunna tillsätta förnyelsebara istället för fossilbaserade komponenter. Samma behov och efterfrågan har funnits både i Sverige och i de andra länderna som har undersökts. Kommunikation kommer vara en viktig faktor i de fortsatta utvecklingsstegen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03869

Statistik för sidan