Konstruktion för återtillverkning genom effektiv användning av produktlivscykeldata (KEAP)

Diarienummer 2013-03784
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 4 665 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla metoder för hur tillverkande företag bör utforma sina produkter för återtillverkning. Fem metoder har utvecklats inom projektet vilka med fördel används på ett integrerat sätt. Dessa metoder berör aktörskartläggningar (Actors Map), värdeutvärderingar (ProVA), användarinvolvering (Customer assessment), feedback och feedforward av information (DFRem Framework och MiniMifa) för att uppnå produktkonstruktioner som är bättre anpassade för återtillverkning.

Resultat och förväntade effekter

Metoderna som utvecklats inom projektet uppfyller de tre första resultatmålen om metodutveckling väl. Övriga resultatmål om kunskapsöverföring och resultatspridning är också uppfyllda genom workshops, publikationer och presentationer. De långsikta effekterna hos företagen med implementerade metoder och anpassade produkter är möjliga att uppnå.

Upplägg och genomförande

Inom projektet analyserades de deltagande företagen angående hur deras informationshantering ser ut idag. Sedan skedde en metodutveckling baserad på existerande teori och genom workshops med företagen. I slutfasen presenterades metoderna för företagen och publikationer skrevs om framtagandet.

Externa länkar

Beskrivning av projektet på Kunskapsförmedlingens hemsida.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.