Konst och kraft på fasader

Diarienummer 2016-02690
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 288 444 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

I denna förstudie har idéer till konstnärligt utformade objekt, med förmåga att koncentrera solljus och som kan integreras på/i fasader, undersökts med avseende på deras koncentrationsförmåga. 1-Projektet har identifierat geometrier som kan koncentrera solljuset samt tillverkas och efterbearbetas av deltagande företag. 2-De identifierade strukturerna har simulerats med avseende på koncentrationsförhållanden.

Resultat och förväntade effekter

De strukturer som identifierades för optisk simulering kallas för XR (en kompakt design baserad på brytning och reflektion) och LC (Lens and Cone: en kon monterad på ett ben). Dessa strukturer skulle kunna tillverkas och efterbearbetas deltagande företag. XR-strukturen har en optisk koncentration lika med 12,2 X medan LC-strukturen kan koncentrera inkommande ljuset 16 X.

Upplägg och genomförande

Under detta projekt hölls flera möten (fysiska och online) vilka utmynnade i urvalet av de två strukturer som simulerats. Kompletterande litteraturstudie har givit en ganska bra bild av "Concentrator Photovoltaics"-marknadens (CPV-marknadens9 behov och vad projektdeltagarna behöver lära sig. Behov av billigare optiska objekt av god kvalitet kan nämnas, liksom en mer automatiserad och kostnadseffektiv industriell produktion.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.