Konsortiekatalys

Diarienummer 2015-06407
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 2 090 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att prova arbetssättet att resurssätta organisationer med egna upparbetade SMF-nätverk (´Katalysatorer´) med uppdraget att aktivt katalysera små och medelstora företags (SMF:s) deltagande i programmet, med speciellt fokus på en utlysning riktad mot programmets Steg 1 och Steg 2. Målet för projektet var att bilda minst åtta konsortier som deltog med ansökningar i utlysningen samt att sammanställa behov av innovationsstöd hos SMF. 13 konsortier bildades, varav tolv skickade in ansökningar i utlysningen, och innovationsbehov hos SMF har sammanställts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till en större förståelse för SMF:s behov och gett värdefulla insikter om hur SMF-medverkan i programmet kan ökas. Katalysatorerna har utbytt erfarenheter och etablerat nya samarbeten. Programmet har genom projektet nått ett stort antal SMF inom innovationsområdet. Effekten blir ökade möjligheter för programmet att engagera SMF under kommande programperiod.

Upplägg och genomförande

Metoden att samla Katalysatorer i ett gemensamt projekt skapade en effektiv kommunikativ länk mellan programmet och ett stort antal SMF samt ledde till ett uppskattat erfarenhetsutbyte mellan Katalysatorerna. Katalysatorerna var också sannolikt avgörande för att vissa konsortier blev till. Dock bildades liknande konsortier utan stöd av katalysatorer. Därför går det inte att dra slutsatsen att metoden som den användes inom projektet är generellt effektiv för att öka antalet beviljade projekt med deltagande från SMF inom en specifik utlysning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.