Konferens för ´Handbook of Economic and Institutional Transparency´

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutet för ekonomisk forskning
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med den begärda finansieringen var att täcka kostnaderna för två workshops på temat för boken, till vilka de bidragande författarna inbjöds att diskutera sina bidrag till handboken. Vår idé med dessa workshops var att ge de medverkande författarna möjlighet att ventilera och diskutera sina bidrag före leverans av de slutliga manuskripten i syfte att kraftigt höja kvaliteten på boken, att ge upphov till idémässiga synergieffekter, och att eliminera tematiska överlappningar mellan kapitlen i boken.

Resultat och förväntade effekter

Den face-to-face-interaktion som våra workshops har inneburit har väsentligen höjt både bokens kvalitet och dess karaktär som sammanhållen enhet. Som en biprodukt har dessa workshops också bidragit till skapandet av ett internationellt nätverk av forskare inom området transparens.

Upplägg och genomförande

Tilldelade medel har möjliggjort två workshops för diskussion av handbokens 25 kapitel. Varje kapitel har diskuterats vid två tillfällen, vid varje tillfälle med två utsedda opponenter ur gruppen av författare. Första workshopen ägde rum i början på februari 2013 och med den feedback som gavs vid detta tillfälle som underlag för utveckling av respektive bidrag, samlades författarna med sina väsentligen förädlade kapitel till en andra workshop i slutet av maj. Förarbetet inför publikation befinner sig nu i slutstadiet och manuskripten levereras till förlaget i september 2013.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04109

Statistik för sidan