Konceptstudielaboratorium (CADLAB)

Diarienummer 2014-00927
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utvärdera och utveckla nya arkitekturer och metoder för att uppfylla kraven på framtidens konceptstudiemiljö. Detta har man genomfört via utveckling av ett ramverk baserat på en central data modell som möjliggör informations utbytte mellan olika egenskapsmodeller. Detta har påvisat hur ett sådant ramverk kan sättas upp och vilka svårigheter som kan uppstå utifrån det verktyg/modeller man vill integrera. inom detta ramverka har man påvisat att vissa delar av design utvecklingen och sammankoppling av modeller kan automatiseras.

Resultat och förväntade effekter

Ett resultat är den grad av automatisering man har påvisat kunna nå inom konceptutveckling, där delar har implementeras på Saab. Utvecklingen av en gemenesam datamodell som möjliggör kommunikation mellan det olika egenskapsmodeller har tagits fram. Effekten av detta är att Saabs intern metodik utveckling kan dra nytta va dess lärdomar för att effektivt kunna realisera framtids konceptutveckling miljö. Ett annat resultat är den kompetensen båda doktorander har byggt upp, denna kompetens kommer bidra till utbildningen av nya ingenjörer och ny kompetens inom industrin.

Upplägg och genomförande

Saab och Liu har tillsammans planerat arbetet. LiU har via två doktorander utfört grund arbetet med att visa principerna och implementerat olika lösningar som Saab har granskat och utvärderat med LiU. Saab har i visa fal implementerat delar av resultat och anpassat det till befintlig metodik. Implemteringen på Saab har genomförts av Saab personal eller via examensarbeten. Gemensaman workshop har genomförts, där doktoranderna har presenterats sin forskning och Saab har fått utprova delar. Inriktningsändringar och justeringar av projektplanen har genomförts i samplanering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.