Konceptmetodik för värdering av arkitektur, funktionell skalning, feltolerans och security

Diarienummer 2017-04890
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 4 200 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2022
Status Pågående
Utlysning Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Framtidens behov kräver ny konceptmetodik att användas tidigt i utvecklingen, baserad på en grov bedömning av övergripande behov på flygplansnivå uttryckt i flygplanets funktion och en grov bedömning av tillgängliga resurser i form av beräkningskapacitet och nätverk, även distruptiv teknologi. Projektet avser att utveckla ny metodik för funktionsmappning, hanterande behov relaterade till prestanda, robusthet (resilience) och säkerhet (funktion och cybersecurity).

Förväntade effekter och resultat

Projektet levererar metodik för tidig utvärdering av avionikarkitektur. Metodiken omfattar att karakterisera beräkningsnoder, kommunikationsnätverk och uttrycka applikationers behov. Metodiken demonstrerad utifrån användningsfall: 1) Modell av plattformens arkitektur inkluderande dess karakteristic och prestands. 2) Konceptmodell av flygplansfunktioner inkluderande krav på prestanda, miljö och säkerhet. 3) Teoretisk utvärdering av metodiken i ett fall med hundra beräkningsnoder.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett av tre som definierats inom klustret mjukvaruintensiva system som tillsammans adresserar beräkningskraft, robusthet, säkerhet och utvecklingskostnad. De båda andra projekten kommer att stötta detta projekt. Vidare avser vi demonstrera fördelarna i framtida flygplansarkitektur inom tre områden: avionikfunktioner, krävande sensorfunktioner (hittills inte inkluderad t.ex. motmedelssystem och radar), och ett nytt område för framtida autonomifunktioner, som förväntas ha mycket omfattande databearbetningsbehov.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.