Koncept för lätta screentrycksramar

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Compraser Lab
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång Lättvikt - hösten 2015

Syfte och mål

Målet med projektet LättRam är att ta fram innovativa koncept för lättare och styvare fixeringsverktyg. De identifierade utmaningar är inom områden effektiva fogningsmetoder, elektrisk isolering av ytskikt och termisk/elektrisk neutralitet. Optimering av material, process och rätt val av tillverkningsteknik kommer resultera i att slutproduktens, dvs screentrycksramens, totalvikt kan minskas med minst 20 % och på så sätt bidrar projektet till LIGHTers mål minst 20 % viktminskning genom nya möjligheter att blanda material.

Resultat och förväntade effekter

Effektmålet som förväntas av förstudien LättRam är framförallt att bygga en brygga mellan olika industrier och väcka ett interesse för nytänkande i en bransch som behöver förändra sig radikalt för att klara framtidsutmaningen inom nya områden som t.ex. tryckt elektronik eller solpaneler. Resultatet är ett konceptförslag för screentrycksramar av industriellt tillverkade komposit- aluminiumprofiler. Förslaget innehåller rekommendationer kring material, konstruktion och design. Långsiktiga effekter och skador under belastningen har utvärderats med hjälp av simulering.

Upplägg och genomförande

Tre studiebesök genomfördes i samband med projektet för att kartlägga krav och behov. Materialegenskaperna av aluminium och komposit har analyserats. Projektresultaten presenterades under en workshop tillsammans med tryckeriet DS Smith i slutet av november 2016. DS Smith har utvärderat resultatet från förstudien och ser möjligheter till förbättringar inom både arbetsmiljö för sina medarbetare genom viktminskningen och reducering av ställtiden i maskinen. Förbättringar i tryckprocessen kan ge möjlighet till nya eller mer avancerade produkter och öppnar upp för nya affärer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-05073

Statistik för sidan