Kompetenscentrum för additiv tillverkning - metall (CAM2)

Diarienummer 2016-05175
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 36 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2022
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Centrum för additiv tillverkning - metall (CAM2) syftar till att öka användningen av pulverbaserad additiv tillverkning för avancerade produkter. Kritiska forskningsfrågor adresseras med kärnkompetenser inom pulvermetallurgi, materialkarakterisering samt processutveckling och modellering. Genom centrats nära samverkan mellan akademi, industri och forskningsinstitut sätts en kunskapsplattform för nyskapande forskning och innovation som stödjer industriell utveckling och konkurrenskraft inom ett aktuellt tillväxtområde.

Förväntade effekter och resultat

Centrat förväntas resultera i ökad kompetens genom internationellt erkänd forskning samt doktorer och ingenjörer med kunskap inom AM av central betydelse för industrins konkurrenskraft när det gäller kortade ledtider, effektiva processer, förbättrade/nya material och produkter samt en övergripande skifte av AM-tekniken till fullskalig industrialisering. På lång sikt innebär detta breddad använding av pulverbaserad AM inom nya produktomården, nya material och processer med bäring på nya produkter samt säkerställande av världsledande forskargrupper inom AM-området.

Planerat upplägg och genomförande

Centrat kommer att fokusera på kritiska forskningsfrågor med relevans för värdekedjan från pulver till slutlig produkt genom nära smaverkan mellan akademi, industri och forskningsinstitut. Centrat koordineras av Chalmers och involverar från start 2 övriga universitet, 1 forskningsinstitut och 22 företag från större till SMF. Genom centrats ledning, struktur och dess internationella vetenskapliga råd, organiseras forskning mot gemensamma mål där excellens och industriell relevans säkerställs inkluderat doktorandprojekt, postdoktorer, och mobilitet mellan parterna.

Externa länkar

CAM2 cente homepage that is now continuously updated

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.