Kommersialisering av inline-metod för bedömning av materialkvalitet i komponenter av kompaktgjutjärn (CGI)

Diarienummer 2015-00854
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juli 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2014-06347-en

Syfte och mål

Målet för projektet var att utvärdera om metoden kunde kommersialiseras, samt hitta i så fall den mest lämpliga kommersialiseringsvägen. Projektets mål uppnådes, och resultat visade att metoden har en bra marknadspotential och kan erbjuda en konkurrenskraftig lösning för gjutningsindustrin.

Resultat och förväntade effekter

Olika studier genomfördes för att verifiera metodens tekniska och kommersiella relevans, och visade positiva resultat när det gäller bl. a. "freedom-to-operate", patenterbarhet, marknadens behov och lösningens konkurrenskraft, teknisk validering, produktdesign och tillverkningsplan, samt möjliga kommersialiseringsvägar.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes under 3 år i 4 faser. Mål och aktivitetsplan för varje fas togs fram i diskussion med Vinnova. Projektet har involverat ett kärnteam av forskare från Swerea KIMAB, samt konsulter från olika organisationer för att införa relevanta kompentenser inom marknadsanalys, patentstrategi, teknik- och marknadskompetens samt produktutveckling baserad på mätteknik. Utöver de positiva valideringsresultat har projektet bidragit till att höja kompetenser inom kommersialisering av forskningsresultat inom kärnteamet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.