KomILand 2.0

Diarienummer 2018-04504
Koordinator VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING - Koncernstab regional utveckling
Bidrag från Vinnova 6 430 641 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet ska genom att testa kombinerade mobilitetstjänster skapa förutsättningar för att öka graden av hållbart resande och (icke bilburen) tillgänglighet på landsbygder och i mindre tätorter.

Förväntade effekter och resultat

- Validera KOMILAND-konceptet i praktik genom praktiska demonstrationsprojekt och följeforskning - Skapa förutsättningar för invånarna att öka sin andel hållbara resor genom för platsen nya mobilitetstjänster samt enkla sätt att kombinera dessa i praktiken. - Öka invånarnas tillgänglighet till service och tjänster genom att förse dem med nya resmöjligheter. - Engagera lokala aktörer på de platser demoprojekten ska genomföras.

Planerat upplägg och genomförande

Projektaktiviteter Fas 1, november 2018 april 2019 Aktivitet 1 - Identifiera platser för genomförande samt lokala aktörer Aktivitet 2 - Identifiera möjliga konsulenter Aktivitet 3 - Validera och iterera tjänsteutbudet Aktivitet 4 - Identifiera och mobilisera tjänsteleverantörer Aktivitet 5 - Informera och engagera kommuner Aktivitet 6 Förberedelser inför upphandling Aktivitet 7 Följeforskning med processutvärdering Aktivitet 8 Projektledning Beroende på utfall av aktiviteterna genomförs fas 2, upphandling och försök maj 2019 december 2020.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.