Kollektivtrafik och teknisk innovation

Diarienummer 2016-01094
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)
Bidrag från Vinnova 10 500 kronor
Projektets löptid april 2016 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt innebar ett planeringsanslag för Robert Hrelja, för närvarande anställd som forskare på Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI), och forskningsledare vid K2 (National kunskapscentrum för kollektivtrafik).

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i en fullständig VINNMER ansökan för en tre månaders forskningsvistelse på University of Leeds.

Upplägg och genomförande

Planeringsanslaget användes för att besöka brittiska universitet för att diskutera en fullständig VINNMER ansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.