Kognitiv radio - Detektor för spektrumtillgänglighet

Diarienummer
Koordinator SYNTRONIC AKTIEBOLAG - Syntronic AB
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - augusti 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med forskningsprojektet var att ta fram en systemkonstruktion för en sensorkrets för att mäta spektrumtillgänglighet i etern inom användningsområdet kognitiv radio. Ett annat syfte med projektet var att bygga upp en ASIC-verksamhet inom Syntronic samt etablera kundkontakter inom ASIC-området. Systemkonstruktion för sensorkretsen är framtagen. Dessutom har en ASIC-verksamhet startats upp på Syntronic. Idag är det totalt tio (10) personer som arbetar med ASIC-relaterade projekt.

Resultat och förväntade effekter

Forskningsprojektet har tillfört ny kunskap till Syntronic inom området ASIC-utveckling och flertalet kunder har redan visat intresse för denna kunskap. Detta har bl.a. resulterat i två pågående kunduppdrag, ett på plats hos kund och ett uppdrag som utförs på Syntronic. I och med framtagande av sensorkretsen har Syntronic fått en mycket god kunskap om kognitiv radio samt fått en bra grund för en plattform med tillhörande IP-block.

Upplägg och genomförande

Projektupplägget har i det stora hela varit väl avvägt. Rekryteringen av resurser med erfarenhet av ASIC-konstruktion visade sig dock vara svårare än estimerat och har lett till förändringar i projektets omfattning och även förseningar i systemkonstruktionen av vissa delar. Strategin med att marknadsföra Syntronic som även en leverantör av lösningar och tjänster inom ASIC-utveckling har visat sig vara framgångsrik. Konsultuppdrag hos kund och flertalet förfrågningar från kunder styrker detta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.