Kodstart

Diarienummer 2015-04607
Koordinator Kodcentrum
Bidrag från Vinnova 984 028 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Projektets mål var att skapa och sprida en modell för lärare i årskurs 4-5 som vill komma igång med programmering i skolan, innehållandes kompetenshöjande workshop för lärare, lektionsmaterial på 4 teman och baserade på uppdrag från IT-företag, samt en prototyp till digitalt läromedel för att utvärdera elevers förståelse för programmering, datalogiskt tänkande och digital kompetens. Alla projektets mål har uppfyllts och en del tillkom: Fatta koden, kunskapsbas med illustrerade textavsnitt om ovan nämnda områden. Projektets målgrupp har ändrats till lärare och elever i åk 4-6.

Resultat och förväntade effekter

1. Modell för lärarfortbildande aktiviteter har utvecklats/testats/genomförts med 623 lärare från 3 städer. 2. Lektionsmaterial på 4 teman baserade på uppdrag från svenska IT-företag, samt kunskapsbasen Fatta koden, har utvecklats/testats/lanserats och använts av 7 identifierade skolor samt fördubblat användarantalet på Kodboken.se. 3. Digitalt läromedel som utvärderar elevers förståelse för programmering, datalogiskt tänkande och digital kompetens, har utvecklats/testats/lanserats och använts av 250 skolor runt om i landet.

Upplägg och genomförande

- Vikten av pilotskolor för att testa hur materialet kan användas i klassrumsmiljö. - Värdefullt med idéer, kunskap och kvalitetsgranskning från projektpartners. - Läromedel och kunskapsbas, samskapat med EdQu, överträffade förväntad effekt. - Positiv respons från lärare på relevanta uppdrag med ämnesintegrerad läroplanskoppling. - Vi går från projekt till verksamhetsområde. - Diskussioner med kommuner om långsiktigt stöd. - Lärare önskar kontinuerlig fortbildning/mentorskap, vi pilotar nu lärarkodstugor där lärare får testa, diskutera och omsätta kunskap i praktiken.

Externa länkar

Startsidan för Koda i skolan på Kodboken.se med ingång till de fyra teman. Fatta koden, kunskapsbas om programmering, datalogiskt tänkande och digital kompetens. Digitalt läromedel om programmering, datalogiskt tänkande och digital kompetens. Tre snabbtester från det digitala läromedlet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.