Klinisk prövning av PDGF-BB för behandling av Parkinsons sjukdom

Diarienummer
Koordinator NeuroNova AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - april 2011
Status Avslutat