Klinisk prövning av ALEX; en webbaserad tjänst för diagnostik av bakterieinfektioner

Diarienummer 2016-04170
Koordinator 1928 DIAGNOSTICS AB - 1928DIAGNOSTICS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter
Ansökningsomgång Medtech4Health: Clinical verification of new medtech products - 2016

Syfte och mål

Studien jämförde traditionell odlingsbaserad diagnostik och molekylära typningsmetoder för smittspårning med den diagnostiska analysmjukvaran ALEX som identifierar antibiotikaresistens och smittspårningsmarkörer i DNA från helgenomsekvenserade Staphylococcus aureus-isolat från Sahlgrenska sjukhuset. Målsättningarna som uppfylldes var: · Dokumentation av ALEX diagnostiska träffsäkerhet · Anpassning av analysmjukvaran till Ion torrent-tekniken · Verifiering av studieprotokollet för kommande CE-märkning.

Resultat och förväntade effekter

Studien har gett en överblick av antibiotikaresistens-situationen i Göteborg för Staphylococcus aureus infektioner, vilket tillsammans med den epidemiologiska typningen som produceras i ALEX kunnat klargöra hur smittspridningen i ett flertal patientkluster har skett. Studien har därmed gett Sahlgrenska en möjlighet att utvärdera teknikens lämplighet för diagnostik och smittspårning och jämföra med de existerande metoder de använder idag. Studien kommer att vara en mycket viktig del i den ”Health Technology Assessment ” som ingår i innovationsupphandlingar.

Upplägg och genomförande

Studien genomfördes i samarbete med Sahlgrenska sjukhuset och innefattade hela kedjan från provtagning till resultat, detta för att optimera studieprotokollet och att analysresultaten från ALEX skulle vara av högsta kvalitet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.