Klickvägg

Diarienummer
Koordinator P LINDBERG FÖRVALTNING AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - augusti 2012
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Projektet som gjorts i samarbete mellan P Lindberg Förvaltning AB, Gyproc AB och Linköping universitet har haft som mål att utvärdera och färdigutveckla ett nytt koncept för innerväggsmontage som reducerar ledtiden för byggande av gipsmellanväggar med 80 %.

Resultat och förväntade effekter

Projektet som genomförts har lett till att vi fått positiva svar på alla de frågor vi haft gällande marknad, prisbild, koncept och teknik. Dettta har givit oss ett underlag för de stora investeringar vilka krävs för en framtida marknadsintroduktion.

Upplägg och genomförande

Kundtester och kundintervjuer har bekräftat behov och pristålighet. Linköpings universitet har genomfört en totalkostnadsanalys där man jämfört befintlig metod och PL Wall-metoden. Svaret vi fått är till stor fördel för vårt koncept/metod.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.