KEMINS ÅR 2011

Diarienummer 2010-02518
Koordinator NATIONALKOMMITTÉN FÖR KEMI
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att öka allmänhetens förståelse för kemi och kemisk kunskaps betydelse för att lösa samhällets problem, somexempelvis växthuseffekten och råvaruförsörjning när oljan ska fasas ut. Det var också 100 år sedan som Marie Curie fick Nobelpriset i kemi, och ett särskilt fokus har varit kvinnliga forskare, t ex arrangerades en global frukost, Women sharing a Chemical Moment in Time.

Resultat och förväntade effekter

I Sverige samlades vi under budskapen - Kul, Hållbart och Framtid. Den internationella slogan var Chemistry, our life, our future. Både Nationellt och internationellt har kreativiteten flödat; det har varit utåtriktade aktiviteter på stan och öppna föreläsningar för allmänheten, tidningsartiklar, nya böcker, laborationer, tävlingar, filmer på YouTube och nya frimärken mer än 30 st, http://www.chemistry2011.org. För första gången arrangerades en Nordisk konferens för kemilärare, ca 170 lärare deltog. Det har bildats nya nätverk ochsamarbetet i dessa har varitgott.

Upplägg och genomförande

Under 2010 arrangerades regionala nätverksträffar med information om KEMINS åR dess budskap - nätverken skapades.Arbetet har skett via en projektgrupp som i sin tur har samverkat med sina nätverk/kontakter - kostnadseffektivt.Att dela in året i månadsteman bidrog till att kreativiteten fokuserades på att skapa aktiviteter, artiklar mm baserade på dessa - underlättade för de externa arrangörerna.Redan befintliga aktiviteter har inordnats under KEMINS åR - enhetlig avsändare.

Externa länkar

Broschyr som summerar KEMINS ÅR (Svensk) Broschyr som summerar KEMINS ÅR (in English) Hemsida KEMINS ÅR Kemikalendern, utsedd till KEMINS ÅR mest innovativa aktivitet Website International Year of Chemistry

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.