Kalmar Science Park - Arkimera AB

Diarienummer 2016-02474
Koordinator Kalmar Science Park AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Aktuellt projekt har syftat till att verifiera huruvida utveckling av en API-tjänst är en lämplig och realistisk strategi för att accelerera utrullningen av Arkimeras kärnprodukt. Projektet har i allra högsta grad bekräftat att så är fallet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntades ge följande effekter: 1.Erhålla relevant och realistisk information om potentiella kundgrupper och användare. 2.Identifiera nyckelfaktorerna bakom en framgångsrik produkt. 3.Baserat på resultaten ovan sätta upp relevanta affärsmål samt skapa en tydlig strategi för att nå dessa mål. Projektet har genererat de förväntade effekterna på samtliga punkter.

Upplägg och genomförande

Frågeställningarna i projektbeskrivningen har verifierats huvudsakligen genom marknadsundersökningar som till största del utförs av Arkimeras eget team men även med hjälp av externa företag. Relevanta affärsmål och strategier för att uppnå dessa mål har utvecklats tillsammans med affärsutvecklare från inkubatorn, vilken även bistått med stöd vid utformningen av marknadsundersökningarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.