Kalibrering av antenneffektivitet i modväxlande kammare

Diarienummer 2015-03962
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram en metod för mätning av antenneffektivitet i modväxlande kammare. En metod, med tillhörande mätosäkerhet, är framtagen och testad. Även programvara för instrumentstyrning samt databearbetning utformad och klar. Frekvensomfång ändrat till 1-18GHz, men tänkbara åtgärder för utökning till ursprungligt frekvensomfång finns föreslagna. Publicering av metod tänkt att ske efter en slutlig extra kontroll av enskild beräkningspost i osäkerhetsbudgeten.

Resultat och förväntade effekter

Resultat tyder på att med mätning i modväxlande kammare går det att få fram antenneffektiviteten på ett enkelt och tillförlitligt sätt. Detta får till effekt att dagens relativt omfattande mätningar, i en heldämpad kammare, med tillhörande beräkningar går att förenkla, utan att påverka noggrannheten negativt. Den förenklade mätmetodiken får även som följd en lägre kostnad för en mätning, men också ökad tillgänglighet, då en modväxlad kammare är billigare än en heldämpad kammare.

Upplägg och genomförande

Mätningen genomförs på så sätt att man först mäter upp hur effekt överförs från en sändarantenn mot känd referensantenn. Detta för att få fram kammarens aktuella egenskaper. Därefter kopplar man om till mätobjektet för att upprepa samma mätprocedur . I efterföljande beräkning räknas mätobjektets effektivitet ut då referensantennens effektivitet är känd. Detta ger en enkelt implementerbar metod, med relativt få restriktioner på använd utrustning, t.ex. antenner, med en mätosäkerhet på ca 1 dB.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.