Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Jordbruk och AI i klimatets tjänst

Diarienummer
Koordinator HS Hushållningssällskapens Service AB
Bidrag från Vinnova 6 994 000 kronor
Projektets löptid november 2020 - december 2022
Status Pågående
Utlysning AI - Spets och innovation
Ansökningsomgång AI i klimatets tjänst

Syfte och mål

Projektet kommer att använda AI för att kvantifiera begränsande faktorer inom jordbruket och på så sätt kunna optimera grödtillväxt på ett gynnsamt sätt både för klimatet och för den långsiktiga jordbruksproduktiviteten. Genom att se samband mellan begränsande faktorer kan vi öka kolbindningen i marken, minska användandet av insatsvaror, öka biodiversiteten och minska körandet i fält, vilket minskar dieselanvändandet

Förväntade effekter och resultat

En modell på markkartering.se som tar fram styrfiler till lantbrukaren. AI analysen som molntjänst Forskning och artiklar om projektets resultat via universiteten Samarbete med Väderstad för att kunna integrera styrfilerna med deras maskiner. Öka kolbindningen i marken Öka lönsamheten i jordbruket Minska användandet av insatsvaror i jordbruket Minska körandet i fält Öka biodiversiteten i fält

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har fem arbetspaket som kommer att löpa över projekttiden. De största arbetspaketen är datahantering och modellering med AI/ML. Datahanteringen börjar vi med direkt och den kommer att bestå av insamling av data och validering av datan som vi har. När vi har börjat få struktur på den validerade datan kommer vi börja med AI modelleringen. När strukturen på AI modelleringen är lagd kommer utvärderingsfasen löpa på parallellt och i slutet av projektet kommer disseminering av resultatet från projektet att genomföras. Genom hela projektet finns även arbetspaket projektledning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 juni 2021

Diarienummer 2020-03375

Statistik för sidan