Joint Operation for Ultra Low Emission Shipping (JOULES)

Diarienummer 2013-03109
Koordinator SSPA Sweden AB - SSPA Göteborg
Bidrag från Vinnova 388 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projekt JOULES (Joint Operation for Ultra Low Emission Shipping) har utvecklat verktyg och olika applikationer för fartygsdesign samt genomfört demonstrationer. Målet för projektet har varit att visa hur fartyg som tillverkats i Europa, i framtiden, avsevärt kan minska energiförbrukning och utsläpp av luftburna gaser. För att kunna utvärdera framtida fartygskoncept utvecklades ett program där 11 olika fartygstyper, som byggts på europeiska varv, analyserades. Information om de olika fartygstypernas miljöpåverkan och kostnader för fartygens hela livscykel undersöktes.

Resultat och förväntade effekter

Med hjälp av de verktyg och metoder som utvecklades inom JOULES uppnåddes målet att utveckla fartyg med lägre energiförbrukning och utsläpp. De 11 fartyg som analyserades har inom ramen för projektet kunnat optimeras avseende energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser. För 2025-scenariot kan minskningar uppnås genom förbättrad fartygsdesign och åtgärder som fokuserar på energieffektivitet och energiåtervinning. Men för 2050-scenariot, att uppnå en minskning med mer än 50% av utsläppet från växthusgaser, visade det sig att en övergång till hållbara bränslen är nödvändig.

Upplägg och genomförande

Simuleringsmodeller utvecklades av projektets partners. FMI (Functional Mock-up Interface), en utbytesstandard och digital datadelning användes, vilket möjliggjorde att varven kunde göra analyser av fartygens hela energisystem. Detta underlättade i sin tur optimeringen av energianvändning och utsläpp. Programmet som undersökte och bedömde de olika fartygens livscykelkostnader, utvecklades av projektets partners, bl.a. SSPA. Programmet användes för att genomföra studierna kring minskning av utsläpp av växthusgaser för 2025- och 2050-scenariot.

Externa länkar

JOULES project website with information on the project including public downloads and brochures.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.