Jämställdhetsintegrering som innovationskraft i offentlig verksamhet

Diarienummer 2013-02729
Koordinator Örebro universitet - Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 398 703 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att bidra till vidareutveckling av jämställdhetsintegrering i offentlig verksamhet, och undersöka hur jämställdhetsintegrering är organiserat avseende styr, lär- och utvecklingsprocesser. Projektet studerade hur jämställdhetsintegrering kommit till uttryck i system för styrning, hur lärande och stöd organiserats och vilket innehåll som jämställdhet getts och hur det påverkat organiseringen. Fallstudier i svenska kommuner gav viktiga insikter om villkoren för jämställdhetsintegrering för att förverkliga jämställdhetspolitiken.

Resultat och förväntade effekter

Vi ser en vidareutveckling av styrsystem och uppföljning för jämställdhetsintegrering, hur strategier för stöd och lärande kan organiseras bland annat genom ett aktivt chefskap och tvärorganisering samt försök att komma åt interna ojämlikhetsregimer i organisationen och ojämlikhetsskapande processer i verksamhetsutförandet. Resultaten från fallstudier och lärande nätverk visar på ökad kunskap och en vidareutveckling av arbetsformer och metoder kring organiseringen av jämställdhetsintegrering i svenska kommuner.

Upplägg och genomförande

Vi genomförde under projektperioden tre fallstudier i tre kommuner och samordnade ett lärande nätverk med ett 30- tal deltagare från 5 kommuner, en räddningstjänst och SKL. Resultat presenterades vid gemensamma analysseminarier. Vi ser att den offentliga verksamheten i stor utsträckning påverkas av omorganisationer med ett ständigt utbyte av personer, positioner och kompetenser. Det är svårt att skapa stabilitet i arbetet och arbeta efter modeller där kapacitet och kompetens ses som att de kan byggas upp och ´sättas på plats´ en gång för alla.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.