Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

iWater - Övervakning av vattenkvalitet för framtidens smarta städer

Diarienummer
Koordinator Ericsson AB - Ericsson AB, Torshamnsgatan
Bidrag från Vinnova 449 894 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Syfte och mål med förstudien var att ansöka till steg 2 i UDI för att vidareutveckla en proof of concept kring digital övervakning av vattenkvalitet som hade gjorts under 2017. Då bland annat Ericssons strategi för IoT-lösningar förändrades under hösten 2018 var Ericsson tvungen att dra sig ur projektet. Projektgruppen beslöt att inte ansöka till UDI steg 2 och projektets mål kunde inte uppfyllas.

Resultat och förväntade effekter

Den förväntade effekten var att undersöka möjligheten för att kunna ta projektet vidare till steg 2 i UDI-utlysningen. På grund av förändrade stragetier inom Ericsson blev utfallet att projektet inte kunde tas vidare.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförde tre styrgruppsmöten samt påbörjade arbetet med att undersöka möjligheterna för en digital övervakningslösning för vattenkvalitet för smarta städer. Projektet undersökte även om detta kunde integreras med andra liknande lösningar för smarta städer. Univeristeten förtsatte arbetet med att analysera sensordata för att förstå möjligheterna för ett framtida projekt. Under hösten förändrades strategin inom Ericsson, varför projektet inte drevs vidare från Ericsson. Universitetsparterna undersökte möjligheterna att gå vidare men beslutade att avstå.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00308

Statistik för sidan