iWater - Övervakning av vattenkvalitet för framtidens smarta städer

Diarienummer 2018-00308
Koordinator Ericsson AB - Ericsson AB, Torshamnsgatan
Bidrag från Vinnova 472 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Projektets syfte är att utveckla en digital realtidslösning för övervakning av vattenkvalitet som är sammankopplad med städers olika informations- och beslutssystem för att skapa ett urbant planeringsverktyg. Sådana system kan vara trafik- och väderövervakning, luftkvalitetsmätningar och verktyg för markexploatering. Genom att introducera mätning av vattenkvalitet som en del av beslutsstödet, kan städer få ett bättre underlag för dess olika verksamheter.

Förväntade effekter och resultat

Utveckling av processer och kartläggning av existerande och möjliga framtida beslutsstöd för integration av vattenkvalitetsmätningar. Projektet förväntar även att kunna utveckla lösningen för vattenkvalitetsmätning i realtid och hur detta kan interagera med övriga beslutsstöd.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att kartlägga vilka beslutsstöd som finns i dagsläget samt utveckla en plan för färdigställande av vattenövervakningslösningen och möjlig integration i städers beslutsprocesser.

Externa länkar

Beskrivning av projektet på Digital Demo Stockholms hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.