IUC Nätveket som nationell distributör av Innovationscheckar och - coachning 2013 - del 2

Diarienummer 2013-04456
Koordinator IUC Sverige AB
Bidrag från Vinnova 9 390 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att nationellt genom IUC Nätverket (regionala IUC-bolagen) identifiera och distribuera Innovationscheckar till innovativa industriella och industrinära SMF. I rollen som nationellt distributör har IUC Nätverket under 2013 förmedlat 80+80 Innovationschecker uppdelat i 2 beslut (varav denna slutrapport avser del 2). Vid årsslut 2013-12-31 var samtliga tilldelade Innovationscheckar avtalade med identifierade och värderade SMF.

Resultat och förväntade effekter

Av de avtalade Innovationscheckarna i del 2 har samtliga utom en fullföljts under vintern/våren 2013/2014. Resultaten visar att det finns en mycket stor nöjdhet hos företagarna med den enkelhet och smidighet som checkarna har hanterats med. Dessutom visar det sig att ett stort antal av de latenta innovativa idéerna genom innovationscheckarna har bidragit till en utveckling i företagen som har nått eller är nära att nå ut till marknaden ( > 50% anger detta).

Upplägg och genomförande

Arbetsmetodiken bygger på den av IUC Nätverket utformade och tillämpade 8-stegsmodellen som är ett av de ISO 9001-certifierade verktygen inom nätverket. Modellen omfattar: Steg 1 - Initial identifiering av SMF Steg 2 - Urval, kontroller och 1:a företagskontakt Steg 3 - Tillväxtanalys via IUC Databas TBN-verktyget Steg 4 - Projektplan och - avtal Steg 5 - 2:a kontroll och beslut Steg 6 - Utbetalning av Innovationscheck Steg 7 - Coachning och uppföljning hos SMF Steg 8 - Utvärdering och rapportering

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.