ITS koordinering

Diarienummer 2012-01125
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 170 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Tre förstudier avslutade och avrapporterade vid TSS styrgrupp. Ett 30-tal möten har hållits i koordineringssyfte.

Resultat och förväntade effekter

3 Genomförda förstudier 30 koordineringsmöten 1 förslag på nationell testplats.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bestått i att koordinera de olika projekten och att fungera som ´motor´ och bollplank åt de olika projektledarna. Inledningsvis skrevs sammanfattningar av områdena, inspirerat av Toyotas A3-metod. För att få fart på arbetet med den fysiska testplatsen togs initiativ till en workshop i Göteborg i april. Gjordes en resa till TNO och deras testanläggning i Helmund i Holland. Under hösten gavs aktivt stöd för att färdigställa slutrapporterna till de olika förstudierna. Som avslutning skissades på ett nästa steg och hur man kan få igång ett skarpt projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.