EUREKA ITEA3/EMPHYSIS Inbyggda system med fysikbaserade modeller i produktionskod för (delvis eldrivna) fordon

Diarienummer 2017-05121
Koordinator Linköpings universitet - Dept. of Computer and Information Science
Bidrag från Vinnova 5 637 721 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering

Syfte och mål

Huvudmålet för projektet är att förbättra produktionen av kod för inbyggda styrsystem i fordon för att förbättra prestanda för systemet: snabbare och säkrare drift, förbättrade köregenskaper, automatiserad körning, reducerad energiförbrukning, reducerade utsläpp och reducerade underhållskostnader. Dessutom ska kostnader och tidsåtgång reduceras för utveckling av programvara för dessa inbyggda system. Detta uppnås genom att skapa fysik-baserade modeller på ett automatiserat sätt för elektroniska styrenheter (ECUs), mikrostyrenheter, eller andra inbyggda system.

Förväntade effekter och resultat

Projektet bidrar till ökad industriell konkurrenskraft för utveckling av inbyggda system genom att utveckla: 1) en ny öppen standard, FMI för inbyggda system (eFMI), som baseras på den mycket framgångsrika FMIstandarden 2) sömlös interoperabilitet mellan eFMI och fordonsstandarden AUTOSAR, 3) nya kodgenereringsmetoder så att fysikbaserad modeller på hög nivå kan bli transformerade till lågnivå eFMI, 4) felsöknings och prestandaanalys för eFMI, 5) fordonsrelaterade industriella tillämpningar med eFMI

Planerat upplägg och genomförande

Projektorganisationen säkerställer en tät samverkan mellan metodikutvecklare, verktygsutvecklare och slutanvändare. Ett flertal industriella demonstratorer kommer att specificeras i början av projektet och användas för utveckling av metoder och verktyg samt för validering av resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.