Itclarifies affärsutveckling

Diarienummer 2015-06205
Koordinator Itclarifies AB
Bidrag från Vinnova 47 921 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - november 2015
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Syfte och mål

Målet var att validera Itclarifies marknads och säljstrategi, samt förbereda en VC finansering för lansering i USA.

Resultat och förväntade effekter

En ovärderlig erfarenhet där vi fick nya perspektiv som förändrar bolagets fortsatta arbete. Resultatet innebar att vi kommer få revidera hur vi löser användarnas grundläggande problem. En förståelse att det är lång, svår och ny väg att gå för att nå framgång med nöjda användare.

Upplägg och genomförande

En av två grundare medverkade hela programmet och den andra under delar. Upplägget var flexibelt och anpassades allteftersom nya insikter och diskussioner uppstod. Uppbyggnad av kontaktnät för att återkomma i en senare resa.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.